Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2159, annettu 20 päivänä marraskuuta 2017, asetuksen (EU) N:o 255/2010 muuttamisesta tiettyjen ICAOn määräyksiin tehtävien viittausten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )$