2018 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/2058, kuriuo nustatomos 2019 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių Juodojoje jūroje žvejybos galimybės