Zadeva C-580/19: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 9. marca 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Darmstadt – Nemčija) – RJ/Stadt Offenbach am Main (Predhodno odločanje – Varovanje varnosti in zdravja delavcev – Organizacija delovnega časa – Direktiva 2003/88/ES – Člen 2 – Pojem „delovni čas“ – Obdobje razpoložljivosti za delo v okviru sistema pripravljenosti – Poklicni gasilci – Direktiva 89/391/EGS – Člena 5 in 6 – Psihosocialna tveganja – Obveznost preprečevanja)