Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/99 (2019. gada 28. novembris), ar ko pieņem astoto atjaunināto Makaronēzijas bioģeogrāfiskā reģiona Kopienā nozīmīgo teritoriju sarakstu (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 8588)