2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/99, kuriuo patvirtinamas aštuntą kartą atnaujintas Makaronezijos biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 8588)