Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/99, annettu 28 marraskuuta 2019, Makaronesian vyöhykkeen luonnonmaantieteellisellä alueella olevista yhteisön tärkeinä pitämistä alueista tehdyn luettelon kahdeksannesta päivityksestä (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 8588)