VERORDENING (EG) Nr. 873/94 VAN DE COMMISSIE van 19 april 1994 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen