Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavasta kannasta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan yleissopimuksen liitteiden muuttamista koskeviin ehdotuksiin yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin yhdettätoista kokousta varten