Deċiżjoni Tal-Kunsill tas-27 ta’ Frar 2020 li taħtar president ta’ Bord tal-Appell u li testendi l-mandat ta’ president ta’ Bord tal-Appell tal-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea 2020/C 72 I/01