Решение на Съвета от 27 февруари 2020 година за назначаване на председател на апелативен състав и за удължаване на мандата на председател на апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост 2020/C 72 I/01