Kommissionens förordning (EG) nr 1202/2008 av den 2 december 2008 om förbud mot fiske efter fjällbrosme i gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i område VIII och IX med fartyg som för portugisisk flagg