Nariadenie Komisie (ES) č. 1202/2008 z  2. decembra 2008 , ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu mieňovcov rodu Phycis vo vodách Spoločenstva a vo vodách zón VIII a IX, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska