Komisijas Regula (EK) Nr. 1202/2008 ( 2008. gada 2. decembris ), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Portugāles karogu, zvejot diegspuru vēdzeles VIII un IX zonā Kopienas ūdeņos un ūdeņos, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā