T-549/13. sz. ügy: A Törvényszék 2016. január 14-i ítélete – Franciaország kontra Bizottság („Mezőgazdaság — Export-visszatérítések — Baromfihús — A visszatérítés 0 euróban való rögzítése — Indokolási kötelezettség — A Bizottság részéről a szabványos indokolásra való szorítkozás lehetősége — A Bizottság szokásos gyakorlata a visszatérítések rögzítése területén — Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkének (3) bekezdése — A megkövetelt szempontok nem korlátozó jellege”)