Zadeva C-261/09: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 16. novembra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Stuttgart – Nemčija) – Izvršitev evropskega naloga za prijetje, izdanega proti Gaetanu Mantellu (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah — Evropski nalog za prijetje — Okvirni sklep 2002/584/PNZ — Člen 3, točka 2 — Ne bis in idem — Pojem ista dejanja — Pravica izvršitvenega pravosodnega organa, da zavrne izvršitev evropskega naloga za prijetje — Pravnomočna sodba v državi izdaje naloga — Posedovanje prepovedanih drog — Promet s prepovedanimi drogami — Kriminalna združba)