Zaak C-261/09: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 16 november 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Stuttgart — Duitsland) — Tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel dat is uitgevaardigd tegen Gaetano Mantello (Prejudiciële verwijzing — Gerechtelijke samenwerking in strafzaken — Europees aanhoudingsbevel — Kaderbesluit 2002/584/JBZ — Artikel 3, punt 2 — Ne bis in idem — Begrip dezelfde feiten — Mogelijkheid voor uitvoerende rechterlijke autoriteit om tenuitvoerlegging van Europees aanhoudingsbevel te weigeren — Onherroepelijk vonnis in uitvaardigende lidstaat — Bezit van verdovende middelen — Sluikhandel in verdovende middelen — Criminele organisatie)