Kawża C-261/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Awla Manja) tas- 16 ta’ Novembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberlandesgericht Stuttgart — il-Ġermanja) — Eżekuzzjoni ta’ mandat ta’ arrest Ewropew maħruġ kontra Gaetano Mantello ( Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali — Mandat ta’ arrest Ewropew — Deċiżjoni Qafas 2002/584/JHA — Artikolu 3(2) — Ne bis in idem — Kunċett tal- istess atti — Possibbiltà għall-awtorità ġudizzjarja li teżegwixxi l-mandat li tirrifjuta li teżegwixxi mandat ta’ arrest Ewropew — Sentenza definittiva fl-Istat Membru li joħroġ il-mandat — Pussess ta’ drogi narkotiċi — Traffikar ta’ drogi narkotiċi — Organizzazzjoni kriminali )