Lieta C-261/09: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 16. novembra spriedums ( Oberlandesgericht Stuttgart (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Eiropas apcietināšanas ordera izpilde, kas izdots pret Gaetano Mantello , (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās — Eiropas apcietināšanas orderis — Pamatlēmums 2002/584/TI — 3. panta 2. punkts — Ne bis in idem — Jēdziens tas pats nodarījums — Iespēja izpildes tiesu iestādei atteikt Eiropas apcietināšanas ordera izpildi — Galīgs spriedums izsniegšanas dalībvalstī — Narkotisku vielu nelikumīga glabāšana — Narkotisku vielu nelikumīga tirdzniecība — Noziedzīga organizācija)