Byla C-261/09: 2010 m. lapkričio 16 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje ( Oberlandesgericht Stuttgart (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje dėl Europos arešto orderio, išduoto dėl Gaetano Mantello, vykdymo (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Europos arešto orderis — Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR — 3 straipsnio 2 punktas — Ne bis in idem — Tos pačios veikos sąvoka — Galimybė vykdančiajai teisminei institucijai atsisakyti vykdyti Europos arešto orderį — Galutinis sprendimas išduodančioje valstybėje narėje — Narkotinių medžiagų laikymas — Prekyba narkotinėmis medžiagomis — Nusikalstamas susivienijimas)