C-261/09. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2010. november 16-i ítélete (Oberlandesgericht Stuttgart (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Gaetano Mantello elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Európai elfogatóparancs — A 2002/584/IB kerethatározat — A 3. cikk 2. pontja — Ne bis in idem — Az ugyanazon cselekmény fogalma — A végrehajtó igazságügyi hatóság lehetősége az európai elfogatóparancs végrehajtásának megtagadására — A kibocsátó tagállamban hozott jogerős ítélet — Kábítószer birtoklása — Kábítószer-kereskedelem — Bűnszervezet)