2012 m. spalio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 950/2012, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2012 m. spalio 16 d.