Cauza C-349/10 P: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 2 martie 2011 — Claro SA/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Telefónica SA [Recurs — Marcă comunitară — Refuzul înregistrării — Admisibilitatea căii de atac formulate în fața camerei de recurs — Nedepunerea unui memoriu în care se expun motivele privind calea de atac — Articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Regula 49 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 — Recurs vădit nefondat]