Kohtuasi C-349/10: Euroopa Kohtu (kuues koda) 2. märtsi 2011 . aasta määrus — Claro SA versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Telefónica SA (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Registreerimisest keeldumine — Apellatsioonikojale esitatud kaebuse vastuvõetamatus — Kaebuse põhjendusi sisaldava menetlusdokumendi esitamata jätmine — Määruse (EÜ) nr 40/94 aertikkel 59 — Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 49 lõige 1 — Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)