Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9901 – GIG Solar/Siemens/JV) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE) 2020/C 257/02