Cauza T-398/16: Hotărârea Tribunalului din 16 ianuarie 2018 – Starbucks/EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative COFFEE ROCKS — Mărcile Uniunii Europene figurative anterioare STARBUCKS COFFEE — Motiv relativ de refuz — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001] — Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]