Komisjoni 5. märtsi 2018. aasta rakendusmääruse (EL) 2018/330 (millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit roostevabast terasest õmblusteta torude impordi suhtes) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 63, 6. märts 2018)