Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 055, 2020. gada 26. februāris