Euroopan unionin virallinen lehti, L 055, 26. helmikuuta 2020