2010 m. birželio 11 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 77/2010, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XIV priedas (Konkurencija)