KOMISIJAS ZIŅOJUMS par makrofinansiālās palīdzības sniegšanu trešām valstīm 2012. gadā