T-191/16. sz. ügy: 2016. április 25-én benyújtott kereset – Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro kontra Európai Bizottság