Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9862 – Fiege/Reiner Kurzhals/Cornelius Brosche/Remondis/WDL) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 203/05