Mål C-235/19: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 oktober 2020 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal – Förenade konungariket) – United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited mot Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Begäran om förhandsavgörande – Mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Artikel 135.1 a – Undantag från skatteplikt för försäkringstransaktioner – Tillhandahållande av förvaltningstjänster för pensionsfonder till fondförvaltare från investeringsförvaltare – Med undantag för all riskersättning – Tjänstepensionssystem – Nationell skattepraxis – Bedriva försäkringsverksamhet – Företag som har tillstånd – Företag som saknar sådant tillstånd – Begreppet ”försäkringstransaktioner”)