Zadeva C-235/19: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 8. oktobra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal – Združeno kraljestvo) – United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 135(1)(a) – Oprostitev zavarovalnih transakcij – Zagotavljanje storitev upravljanja pokojninskih skladov skrbniku teh skladov s strani upravljavca finančnega premoženja – Izključitev kakršnega koli nadomestila za tveganje – Pokojninski sistem poklicnega zavarovanja – Nacionalna davčna praksa – Opravljanje dejavnosti zavarovanja – Subjekti, ki imajo dovoljenje – Subjekti, ki nimajo takega dovoljenja – Pojem ‚zavarovalne transakcije)