C-235/19. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2020. október 8-i ítélete (a Court of Appeal [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Előzetes döntéshozatal – Hozzáadottérték-adó (héa) – 2006/112/EK irányelv – 135. cikk, (1) bekezdés, a) pont – A biztosítási ügyletek adómentessége – Befektetéskezelők által a vagyonkezelő részére nyújtott nyugdíjalap-kezelési szolgáltatások – Mindennemű kockázatfedezet kizárása – Foglalkoztatói nyugdíjrendszer – Nemzeti adózási gyakorlat – Biztosítási tevékenység végzése – Engedéllyel rendelkező szervezetek – Ilyen engedéllyel nem rendelkező szervezetek – A „biztosítási ügyletek” fogalma)