Věc C-10/09: Žaloba podaná dne 9. ledna 2009 – Komise Evropských společenství v. Portugalská republika