Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 11/12/2009) keskittymän (Asia N:o COMP/M.5690 - OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION / PHIBRO) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)