Σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 19ης Μαρτίου 2020 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Latvijas Banka (ΕΚΤ/2020/14) 2020/C 98/01