Sag C-634/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy w Słupsku (Polen) den 11. oktober 2018 — straffesag mod JI