Komission asetus (EU) 2020/1255, annettu 7 päivänä syyskuuta 2020, asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH-yhdisteet) enimmäismääristä perinteisesti savustetuissa lihoissa ja lihatuotteissa sekä perinteisesti savustetuissa kaloissa ja kalatuotteissa sekä PAH-yhdisteiden enimmäismäärien vahvistamisesta juomien valmistuksessa käytettävissä kasviperäisissä elintarvikejauheissa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)