Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9001 – Kuehne + Nagel/Temasek/JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)