TITJUR Burstein Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 1 października 1998 r. # Willi Burstein przeciwko Freistaat Bayern. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg - Niemcy. # Sprawa C-127/97.