Mål C-235/11 P: Domstolens beslut av den 29 november 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Artikel 119 i rättegångsreglerna — Offentlig upphandling genomförd av unionsinstitutionerna för egen räkning — Anbudsförfarande avseende it-tjänster och användarstöd i samband med gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter (CITL och CR) — Beslut att inte anta anbudet — Motiveringsskyldighet — Principen om likabehandling — Uppenbart att överklagandet inte kan tas upp till prövning och att det är ogrundat)