Vec C-235/11 P: Uznesenie Súdneho dvora z  29. novembra 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Európska komisia [Odvolanie — Článok 119 rokovacieho poriadku — Verejné zákazky zadané orgánmi Únie na ich vlastný účet — Verejné obstarávanie týkajúce sa poskytovania služieb IT a podpory užívateľom v súvislosti so systémom Spoločenstva na obchodovanie s emisiami (CITL a CR) — Zamietnutie ponuky — Povinnosť odôvodnenia — Zásada rovnosti zaobchádzania — Zjavne neprípustné a nedôvodné odvolanie]