Lieta C-235/11 P: Tiesas 2011. gada 29. novembra rīkojums — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE /Eiropas Komisija (Apelācija — Reglamenta 119. pants — Publisko iepirkumu līgumi, kurus noslēdz Savienības iestādes savām vajadzībām — Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā par IT pakalpojumu sniegšanu un palīdzību lietotājiem saistībā ar Kopienu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu (CITL un CR) — Piedāvājuma noraidījums — Pienākums norādīt pamatojumu — Vienlīdzīgas attieksmes princips — Acīmredzami nepieņemama un acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)