Asia C-235/11 P: Unionin tuomioistuimen määräys 29.11.2011 — valittajana Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Työjärjestyksen 119 artikla — Unionin toimielinten omaan lukuunsa tekemät julkisia hankintoja koskevat sopimukset — Tarjouspyyntö, joka koskee IT- ja käyttäjätukipalvelujen tarjoamista yhteisön päästöoikeuksien kaupan järjestelmässä (CITL ja CR) — Tarjouksen hylkääminen — Perusteluvelvollisuus — Yhdenvertaisen kohtelun periaate — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat ja joka on selvästi perusteeton)