Kohtuasi C-235/11: Euroopa Kohtu 29. novembri 2011 . aasta määrus — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Kodukorra artikkel 119 — Liidu institutsioonide oma huvides sõlmitavad hankelepingud — Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemiga seotud infotehnoloogiateenuste osutamine ja kasutajatoe pakkumine (CITL ja CR) — Pakkumuse tagasilükkamine — Põhjendamiskohustus — Võrdse kohtlemise põhimõte — Apellatsioonkaebus, mis on ilmselgelt vastuvõetamatu ja põhjendamata)