Дело C-235/11 P: Определение на Съда от 29 ноември 2011 г. — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Европейска комисия (Обжалване — Член 119 от Процедурния правилник — Обществени поръчки, възлагани от институциите на Съюза за тяхна сметка — Процедура за възлагане на обществена поръчка, свързана с предоставянето на услуги за ИТ и на помощ за потребителите във връзка с общностната схема за търговия с емисии (НРТО и РО) — Отхвърляне на офертата — Задължение за мотивиране — Принцип на равно третиране — Явно недопустима и явно неоснователна жалба)