Beschikking van de Commissie van 1 december 1981 houdende vaststelling van de minimumverkoopprijs voor olijfolie, die in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 1878/81 bedoelde vijfde deelinschrijving voor de uitvoer wordt verkocht