Pisno vprašanje E-006601/11 Matteo Salvini (EFD) za Komisijo. Kriza zaposlovanja v tovarni Yamahe v Lesmu